Velkommen til Produktionsskolen Mimers Brønd.

En skole hvor vi vægter det praktiske arbejde.
Vi satser på et godt socialt miljø og et godt sammenhold.
Vi gør en indsats for at ruste vores elever til at komme videre i uddannelse eller arbejde.
Vi tilbyder vejledning og sender vores elever i praktik for at afprøve muligheder og for at åbne døre.
Vi samarbejder med omkringliggende landbrugsskoler og erhvervsskoler.

Forstander Karen Plesner, har givet Produktionsskolen Mimers Brønd 8 gode og indholdsrige år. Karen har skabt et solidt grundlag for Mimers Brønd, som nu med stolthed kan føres over i det nye FGU fra 1. august 2019. Karens store indsats er torsdag 4. juli 2019 blevet markeret med sang, taler og flotte gaver. Hele netværket omkring Mimers Brønd, samarbejdspartnere og personale, vil komme til at mangle Karens gode stil, drivkraft og hendes motto “Det finder vi ud af” – et motto som kendetegner Karen. For intet er så udfordrende at det ikke kan løses, så: “Det finder vi ud af”.

Karen ønskes alt held og lykke for fremtiden, med tak for hendes indsats for skolen, og de unge der har krydset hendes vej.

Sådan kommer du i gang

Før du kan blive elev på Mimers Brønd skal du komme på besøg for at se skolen. Vi viser dig rundt og fortæller lidt om hvad det vil sige at være elev hos os, og du har muligheden for at se om skolen er noget for dig.

Et ophold på Mimers Brønd er for:

– unge under 25 år
– som har opfyldt undervisningspligten
– som endnu ikke har taget en ungdomsuddannelse
– og som har brug for tid og afklaring
banksecrets.dk
For at blive optaget på Mimers Brønd skal du omkring din UU-vejleder i den kommune du bor i. UU-vejlederen skal sammen med dig finde ud af om en produktionsskole er det rigtige tilbud til dig. Hvis det er det, får du udstedt en målgruppevurdering. Den skal du have med på skolen senest den dag du starter og bliver indskrevet.
Når du starter på skolen, vælger du dig ind på en linje; Landbrugslinjen, Hestelinen, Aktiv Omsorg – linjen eller Virksomhedsskolen. Hver linie har en lærer, som bliver din kontaktlærer i dit forløb hos os.
Du skal vide, at et ophold på produktionsskolen ikke er et formelt kompetencegivende tilbud. Det vil sige, at vi ikke uddanner til bestemte jobs og opholdet giver heller ikke adgang til uddannelser, du ikke i forvejen har adgang til, men du kan sagtens have glæde af det faglige udbytte, du får på skolen i fremtidige jobs og du bliver bedre rustet til at klare de faglige krav på en uddannelse.

Kom og besøg os på gården!

Kom og få en lærerig og inspirerende dag på Mimers Brønd med forskellige aktiviteter! Om du er i kørestol eller klapvogn er der masser af muligheder for at komme rundt til det meste i området.

Vi arrangerer besøg for store og små, unge og ældre. Det kan både være korte besøg på 1-2 timer eller heldagsbesøg. Der er også mulighed for at overnatte i vores shelters i et skønt skovområde. Det kan både være for en lille gruppe eller en meget stor gruppe. Elever fra skolen vil være jeres guide.

Ønsket er jeres, opgaven er vores!

Aktiviteter vi tilbyder:

Klap vores dyr: vi har geder, kaniner, små og store heste, grise, køer og får.
Skridttur på hesteryg
Mad over bål
Shelter-hygge
Bål med snobrød og pandekager
Snitte i træ
Hestevognstur
Skov med plads til fri leg
… og mange andre hyggelige aktiviteter!

Så er du skolelærer, pædagog eller planlægger du ture ud af huset for din forening? Kontakt os endelig og få hjælp til at arrangere en tur til vores økologiske landbrug.